Dictionnaire des synonymes  
 
     
 
  cahoter    
Verbe      
    > agiter: secouer, ballotter, bringuebaler
> tourmenter: éprouver, malmener
   
Rechercher un autre synonyme >